Với mong muốn người sử dụng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Nên Y Tế Tâm Việt nhận đổi trả sản phẩm trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đổi trả sản phẩm được chia ra thành hai trường hợp với điều kiện tương ứng sau:

Trường hợp 1: Đổi trả do lỗi sản phẩm, lỗi của cửa hàng:

– Quý khách nhận được đúng sản phẩm đã đặt tuy nhiên sản phẩm không may trong quá trình vận chuyển bị hỏng, bị lỗi thì quý khách trả ngay lại cho chúng tôi và hoàn toàn không mất phí vận chuyển.

-Quý khách nhận sản phẩm mà khác mẫu quý khách đặt cũng được hoàn trả lại và hoàn toàn không mất phí vận chuyển hai chiều, chúng tôi chịu mọi cước phí phát sinh.

Các sản phẩm được trả lại ngay sau đó, quý khách chưa dùng đến sản phẩm. Sản phẩm quý khách đã dùng thì không được trả lại.

Trường hợp 2: Đổi trả do không phù hợp với người sử dụng:

Khi quý khách đã nhận được đúng mẫu xe quý khách đã đặt hàng, không có bất kỳ lỗi nào từ sản phẩm đến nhân viên giao hàng, tuy nhiên sản phẩm đã đặt chưa thực sự phù hợp với nhu cầu của người sử dụng thì quý khách hoàn toàn có thể trả lại hoạc đổi sản phẩm khác phù hợp hơn. Trong trường hợp này quý khách chỉ phải hỗ trợ cước phí vận chuyển mà không phải trả bất kỳ chi phí nào khác.