XE LĂN CÓ BÔ, NGẢ NẰM VÀNH ĐÚC 868L
Tùy đối tượng sử dụng mà chọn xe lăn phù hợp
Sản phẩm xe lăn điện tại Tâm Việt có độ bền cao

xe lăn điện chính hãngXem thêm

-2%
Giá gốc là: 10.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.250.000 ₫.
-5%
Giá gốc là: 18.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 17.500.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 17.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 16.500.000 ₫.
-12%
Giá gốc là: 14.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.800.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 15.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 14.500.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 10.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.250.000 ₫.
-10%
Giá gốc là: 10.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.500.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 10.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.250.000 ₫.
-16%
Giá gốc là: 10.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.800.000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 9.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.800.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 16.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 16.500.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 16.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 16.500.000 ₫.
-9%
Giá gốc là: 11.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.500.000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 13.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.500.000 ₫.
-5%
Giá gốc là: 20.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 19.500.000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 13.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.500.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 12.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.000.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 10.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.500.000 ₫.
-13%
Giá gốc là: 17.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 15.300.000 ₫.
-10%
Giá gốc là: 10.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.500.000 ₫.
-12%
Giá gốc là: 18.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 16.000.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 11.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 11.000.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 9.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.350.000 ₫.
-10%
Giá gốc là: 10.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.500.000 ₫.
-1%
Giá gốc là: 13.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 13.800.000 ₫.

xe lăn tay phổ biếnXem thêm

-3%
Giá gốc là: 1.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.500.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 2.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.700.000 ₫.
-10%
Giá gốc là: 3.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.550.000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 4.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.250.000 ₫.
-5%
Giá gốc là: 2.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.790.000 ₫.
-10%
Giá gốc là: 1.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.400.000 ₫.
-12%
Giá gốc là: 4.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.750.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 5.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.850.000 ₫.
-5%
Giá gốc là: 1.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.850.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 1.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.600.000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 2.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.100.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 1.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.550.000 ₫.
-5%
Giá gốc là: 2.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.050.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 2.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.050.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 2.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.150.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 2.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.450.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 3.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.850.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 4.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.150.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 2.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.450.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 1.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.750.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 1.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.800.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 5.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 16.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 15.500.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 9.750.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.550.000 ₫.
-1%
Giá gốc là: 6.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.500.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 3.050.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.950.000 ₫.
-8%
Giá gốc là: 2.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.450.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 2.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.450.000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 2.750.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.550.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 2.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.550.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 2.750.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.650.000 ₫.
-1%
Giá gốc là: 5.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.450.000 ₫.

Xe lăn có bô, ngã nằmXem thêm

-4%
Giá gốc là: 2.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.700.000 ₫.
-10%
Giá gốc là: 3.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.550.000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 4.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.250.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 1.780.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.750.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 2.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.450.000 ₫.
-5%
Giá gốc là: 1.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.850.000 ₫.
-9%
Giá gốc là: 3.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.950.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 3.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.850.000 ₫.

xe lăn cao cấpXem thêm

-12%
Giá gốc là: 4.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.750.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 5.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.850.000 ₫.
-1%
Giá gốc là: 10.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.120.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 4.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.150.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 5.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 9.750.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.550.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 16.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 15.500.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 16.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 15.500.000 ₫.

Xe đẩy tắm và đi vệ sinhXem thêm

-10%
Giá gốc là: 1.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.750.000 ₫.
-5%
Giá gốc là: 2.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.790.000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 920.000 ₫.Giá hiện tại là: 860.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 990.000 ₫.Giá hiện tại là: 960.000 ₫.
-9%
Giá gốc là: 1.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.550.000 ₫.
-5%
Giá gốc là: 2.050.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.950.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 2.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.070.000 ₫.
-2%
Giá gốc là: 2.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.200.000 ₫.

Khung, gậy, nạng, dụng cụ phcnXem thêm

350.000 
-9%
Giá gốc là: 560.000 ₫.Giá hiện tại là: 510.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 650.000 ₫.Giá hiện tại là: 610.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 790.000 ₫.Giá hiện tại là: 760.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 850.000 ₫.Giá hiện tại là: 820.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 1.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.550.000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 3.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.950.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 3.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.650.000 ₫.
-22%
Giá gốc là: 7.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.850.000 ₫.

Xe Lăn Điện – Xe Lăn Tâm Việt

✅ Công ty⭐ Xe Lăn Tâm Việt
✅ Loại xe lăn⭐ Xe lăn tay, Xe lăn điện
✅ Bảo hành⭐ Từ 12 tháng
✅ Phụ kiện⭐ Hỗ trợ phụ kiện thay thế
✅ Giao hàng⭐ Giao hàng toàn quốc
✅ Chất lượng⭐ Xe chính hãng chất lượng cao

Công ty TNHH TBYT Tâm Việt có trụ sở đặt tại Hà Nội, chuyên phân phối và cung cấp các loại xe lăn chất lượng cao của các thương hiệu nổi tiếng như Lucass, Harima, Kawa, đặc biệt là nhà phân phối duy nhất của xe lăn Nova (Việt Nam), đại lý phân hối của xe lăn Kiến Tường tại khu vực phía bắc. Các sản phẩm tiêu biểu như xe lăn tiêu chuẩn, xe lăn hợp kim nhôm cao cấp, xe lăn đa năng giường bô, xe lăn điện, xe lắc, xe địa hình,… Chúng tôi cam kết không kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, quý khách có thể mua xe lăn giá tốt tại tâm Việt với chất lượng cao và an toàn tuyệt đối.

Thị trường phân phối của chúng tôi trên khắp cả nước, đặc biệt khu vực phía Bắc. Lấy phương châm phục vụ quý khách tận tâm, chúng tôi có chính sách vận chuyển miễn phí cho khách hàng mua xe lăn trong khu vực nội thành Hà Nội.

tin tứcXem thêm

Xe lăn điện là gì ? Các ưu điểm của xe lăn điện

Xe lăn điện là gì? Xe lăn điện là một loại phương tiện giúp hỗ...

xe lăn điện giá rẻ có phải chất lượng kém?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều mẫu xe lăn điện` do nhiều đơn...

Xe Lăn Tâm Việt mở cửa cả buổi tối, ngày lễ, thứ 7, chủ nhật.

  1.Xe lăn Tâm Việt mở cửa cả buổi tối hàng ngày. Ngoài giờ hành...

Mua xe lăn giá rẻ – 5 lưu ý khách hàng cần phải biết trước khi mua

Mua xe lăn giá rẻ, 5 lưu ý khách hàng cần phải biết trước khi...

19 mẫu xe lăn điện giá rẻ uy tín hàng đầu thị trường

Xe lăn điện giá rẻ giúp người dùng đi lại thuận tiện, dễ dàng và...

Xe lăn đa năng – Cách chọn xe lăn đa năng đúng nhu cầu

Bạn đang tìm kiếm địa chỉ cung cấp xe lăn đa năng cho người thân,...

Kinh nghiệm chọn xe lăn phù hợp với người sử dụng

Xe lăn hiện nay được sử dụng rộng rãi nhằm hỗ trợ người yếu chân...